1) участь у забезпеченні реалізації на території Пологівського району державної політики у сфері освіти, науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій, інтелектуальної власності, молоді, фізичної культури та спорту;
2) забезпечення розвитку системи освіти з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості;
3) визначення потреб, розроблення пропозицій щодо розвитку та удосконалення мережі навчальних закладів;
4) створення в межах своїх повноважень умов для реалізації рівних прав громадян України на освіту, соціальний захист дітей дошкільного та шкільного віку, педагогічних, інших працівників закладів та установ освіти, молоді та спорту;
5) створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей;
6) забезпечення розвитку освітнього, творчого (інтелектуального), наукового та науково-технічного потенціалу з урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей регіону.

Підсумки діяльності системи освіти району у 2013-2014 навчальному році щодо забезпечення умов якісної освіти для населення та пріоритетні завдання щодо її розвитку в новому 2014-2015 навчальному році
Впродовж 2013-2014 навчального року діяльність відділу освіти, загальноосвітніх навчальних закладів була спрямована на здійснення державної галузевої політики, основних положень Національної доктрини розвитку освіти, виконання затверджених районною радою цільових програм, рекомендованих на державному piвні, а також ухвали розширеного засідання серпневої колегії 2013 року.Було докладено чимало зусиль для покращання кількісних і якісних параметрів мережі дошкільних, загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів, створення належних умов їх функціонування й розвитку, удосконалення навчально-виховного процесу. Для відділу освіти, навчальних закладів це був ще рік нових проблем та пошуку шляхів їх вирішення.Напередодні нового навчального року нам разом важливо об'єктивно оцінити якою система освіти району зустрічає новий навчальний рік, проаналізувати досягнуте, окреслити здобутки і проблеми, які вимагатимуть від нас спільних зусиль для забезпечення подальшого розвитку галузі в районі.Протягом минулого навчального року продовжувалося забезпечення діяльності 39 закладів освіти, з яких дошкільних – 14 (вихованців було 1130), загальноосвітніх -23, в їх число входять 4 НВК, (учнівський контингент складав 3923, дошкільників - 116) і позашкільних – 2 (820 дітей), а також районних: методичного кабінету, центру практичної психології і соціальної роботи, медико-психолого-педагогічної консультації, логопедичного кабінету.Визначальним фактором для функціонування системи освіти була і залишається демографічна ситуація. В нашому районі вона ще є нестабільною. В минулому навчальному році освітня система знаходилася під впливом скорочення учнівських контингентів. Прогноз контингенту на найближчі 5 років свідчить про намічену позитивну тенденцію збільшення кількості дошкільників на окремих територіях, проте на кількості учнів шкіл поки що це не позначиться.Очікуваний контингент учнів на рік, що настає складає близько 4000 чоловік, дошкільнят – 1245 чол., вихованців позашкільних закладів – 850 чол.В галузі працює близько 600 педагогічних працівників і 400 обслуговуючого персоналу.Названі цифри свідчать, що освітня система є значною частиною соціальної сфери району.Саме на усвідомленні такої ролі системи освіти ґрунтується увага районної влади до галузі. Районна державна адміністрація, районна рада у минулому навчальному році постійно опікувалися і знаходили шляхи вирішення наших проблем.Зупинюсь докладніше на пріоритетних напрямах діяльності.Протягом минулого року робота відділу освіти, органів місцевого самоврядування спрямовувалась на забезпечення стабільного функціонування мережі закладів дошкільної освіти.На сьогодні вона налічує 17 дошкільних навчальних закладів.Як самостійні працюють 13 (6 у місті і 7 - у сільській місцевості). Це на 1 менше, ніж у 2013 році. З причини відсутності дітей дошкільного віку на території, не відкрився цього року сезонний дитячий садок у с.Решетилівське Костянтинівської сільської ради. Разом з тим, на цілорічний режим роботи з листопада 2013 року перейшов ясла-садок «Золотий ключик» Інженерненської сільської ради.Також до складу мережі входять 4 дошкільні заклади, які є підрозділами навчально-виховних комплексів «загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад», де виховується більше 100 дітей, які мають можливість отримати рівноцінну дошкільну освіту.На сьогодні показник охоплення дітей 3-6 років в умовах закладу складає 85 %, дітей п’ятирічного віку - 90%. Порівняно з минулим роком підвищення становить 5-6%.З метою забезпечення 100%-ого охоплення дитячого населення 3-6 років, в тому числі 5-річок, продовжують запроваджуватися альтернативні форми дошкільної освіти. Зокрема:- при дошкільному закладі «Буратіно» Пологівської міської ради працює консультативний пункт для батьків і дітей, які виховуються в умовах сім’ї,- при Шевченківській ЗОШ І-ІІІ ст. функціонує група короткотривалого перебування для дітей 6-о року життя,- організовується психолого-педагогічний патронат такої категорії дітей тощо.Міським головою та головами сільських рад, колективами дошкільних закладів проводиться змістовна робота по створенню належних умов перебування, виховання та розвитку дошкільнят, здійснено великий об’єм роботи, щоб новий навчальний рік розпочати у відремонтованих, затишних приміщеннях.Але в числі невирішених хочу окреслити наступні питання.- Не новою є проблема із перевантаженням груп у закладах міста, що викликана недостатньою кількістю дитячих місць. На 100 місцях перебуває 133 дитини, станом на серпень 2014 року черга складає більше 100 дошкільників.- Наступне питання стосується інформатизації та комп’ютеризації дитячих садків, особливо у сільській місцевості. Якщо можливості підключення до мережі Інтернет та програми «КУРС: Дошкілля» віднайшли усі дошкільні заклади міста, то у селах - лише Чубарівський садок «Веселка». Комп’ютерною технікою для навчально-виховного процесу заклади практично не забезпечені.- Переросло в нагальну проблему питання введення до штатів дитсадків посад логопедів, інструкторів з фізичної культури, психологів, що на сьогодні передбачено законодавством, але не має фінансового підгрунтя. А статистика застерігає нас про стрімкий зріст кількості дітей дошкільного віку, які потребують системного супроводу саме такими спеціалістами.Ці та інші актуальні питання потребують вирішення найближчим часом.Переходячи до загальної середньої освіти, хочу наголосити, що функціонування та розвиток мережі загальноосвітніх навчальних закладів здійснюється виключно на принципах забезпечення доступності та якості освіти.Доказом цього є створення протягом останніх років на базі трьох загальноосвітніх шкіл закладів нового типу: колегіуму, гімназії та спеціалізованої різнопрофільної школи. В них здобувають освіту 1360 учнів (35% від загальної кількості школярів району). Це, безумовно, принесло покращання умов навчання та виховання, що в свою чергу впливає на підвищення рівня навчальних досягнень.Також до якісних змін у мережі навчальних закладів можна віднести створення навчально-виховних комплексів як дієвого засобу забезпечення безперервності освіти, наближення мережі до потреб населення.На сьогодні до мережі закладів освіти району входять: 23 загальноосвітні школи, з яких І-ІІІ ступенів -15, І-ІІ – 4, та 4 навчально-виховних комплексів, а також міжшкільний навчально-виховний комбінат та дитячо-юнацька спортивна школа.Наповнюваність шкіл відносно проектної потужності щороку зменшується, як наслідок збільшуються витрати на утримання одного учня на рік. В такій обернено пропорційній залежності декілька років поспіль функціонують Балочкинська Новофедорівська, Чапаєвська І-ІІ ступенів та інші школи. Це відчутно позначається на бюджеті галузі.Протягом минулого року відповідно до запитів громадян запроваджувались різні форми навчання. Екстернатною формою було охоплено – 7 учнів, заочною – 24, індивідуальною, за станом здоров»я, - 41.З метою підтримки дітей з вадами розвитку, які потребують посиленої уваги, продовжувала роботу района психолого-медико-педагогічна консультація. Протягом року 800 дітей дошкільного та шкільного віку отримали кваліфіковану допомогу психолога, логопеда, лікаря-психіатра.Щороку підвищуються кількісні показники мережі класів з поглибленим вивченням окремих предметів . В минулому році у 64 –х класах восьми шкіл навчалося 1294 учні. Найбільша кількість класів з поглибленим вивченням англійської мови (їх 37), української мови (таких класів 9), художньо-естетичного циклу (їх 6).Важливим джерелом наданння якісних освітніх послуг залишається профільність старшої школи.У 2013-2014 н.р., як і в попередні роки, учні 10-11 класів стовідсотково були охоплені профільним навчанням, функціонувало 40 профілних класів. В межах трьох – пяти відсотків старшокласників обрали географічний, біологічний, екологічний напрямки, 25% – філологічний, і найбільша кількість 58% - технологічний.До проблем у створенні умов для профільного навчання належить в першу чергу матеріальне забезпечення та навчальна база: відсутність достатньої кількості програм, підручників, електронних навчально-методичних комплексів, обладнання для проведення лабораторних робіт та практикумів тощо. Більш дієвим має бути і психологічний супровід процесу вибору профілю, а саме: діагностування нахилів, інтересів, здібностей учнів до вивчення певних предметів, надання допомоги учням в професійному самовизначенні.Для забезпечення передусім якісної профілізації старшої школи та допрофесійної підготовки, надання додаткових освітніх послуг районна освітня система вже другий рік буде функціонувати в межах 7 освітніх округів.Створено ради освітніх округів. Заклади освіти, культури, що є суб'єктами округу, підписали багатосторонні угоди про взаємодію. Зроблено перші кроки у створенні міжшкільних профільних груп.Оскільки діяльність округу полягає у створення умов для вільного вибору кожним учнем індивідуальної освітньої траєкторії, задіяння ресурсів закладів на рівні району, робота з розвитку моделі «Освітній округ» буде продовжуватись і в новому навчальному році.Мали можливість отримати допрофесійну і професійну підготовку на базі Міжшкільного навчально-виробничого комбінату 387 учнів 10 - 11 класів із 17 загальноосвітніх навчальних закладів. 48 минулорічних випускників одержали документ про здобуття професії «оператор комп’ютерного набору», 28 - «секретар керівника», 119 – навчалися за спеціальністю «водій категорії «В», «С» та отримали відповідне свідоцтво установленого зразка. В позаурочний час освітні, творчі запити дітей та учнівської молоді задовольняють позашкільні заклади. 482 учні шкіл району займалися легкою атлетикою, гандболом, футболом та іншими видами спорту у Дитячо-юнацькій спортивній школі. 360 дітей відвідували різноманітні гуртки будинку дитячої та юнацької творчості. У Школі мистецтв навчалося 346 вихованців.Давайте далі проаналізуємо досягнення, підсумки роботи загальноосвітніх шкіл з позицій результатів державної підсумкової атестації у 4-9, 11 класах, моніторингових досліджень навчання та виховання, участі учнів у всеукраїнських учнівських олімпіадах, конкурсі захисті науково-дослідницьких робіт МАН та інших різнонаправлених конкурсах та змаганнях, що віддзеркалюють продуктивність навчально-виховного процесу, в цілому ефективність діяльності закладів.Важливим індикатором роботи кожного закладу є його успішна державна атестація. Так у 2013-2014 н.р. атестовано з висновком: заклад працює на достатньому рівні Чубарівську ЗОШ І-ІІІ ст., Кінськороздорівський НВК «Дзвіночок», дошкільні заклади «Казка» Пологівської міської ради та «Джерельце» Чапаєвської сільської ради. Педагогічні колективи зазначених закладів за підсумками атестації проаналізували результати своєї роботи й спланували програми розвитку на подальші 10 років.Одним із основних напрямків державної освітньої політики сьогодні визнано модернізацію початкової освіти, що знайшло відображення у новій редакції Державного стандарту початкової загальної освіти.Протягом останніх двох років початкова школа загальноосвітніх навчальних закладів району плідно працює в даному напрямку.Умотивований вибір навчальних планів, виважене формування їх варіативної складової, застосування сучасних методик, обладнання класних кімнат сучасною дидактичною базою, встановленням комп’ютера принаймні для вчителя, тобто якісне управління та робота педагогів вивели на перші позиції школу І ступеня гімназії «Основа», спеціалізованої №2, колегіуму, Новоселівської, Басаньської шкіл, що підтверджено підсумками огляду класних кімнат 1-2 класів та результатами ДПА у 4-х класах. Управління, що базується на усвідомленні ролі початкової освіти у становленні особистості дитини, помножена на відповідальну роботу класоводів обумовлює такі достойні досягнення.На рівні району за результатами державної підсумкової атестації у 4-х класах показник якості знань склав з математики – 60%, з української мови – 65%, з читання – 76%. Кожен п’ятий учень отримав бали високого рівня. Лише 2 % показали низький результат.А це свідчить про те, що учні 4-х класів оволоділи змістом математичної та мовної освіти на рівні Державного стандарту початкової загальної освіти, тим самим підготовлені продовжувати навчання в оснлвній школі.Результати ДПА у 9-х класах в цілому достатні: 21% від загальної кількості учнів мали високий рівень, 43% - достатній, 32% - середній, і початковий - 4%. Якісний показник рівня навчальних досягнень склав 64%. 23% від загальної кількості випускників 11-х класів, мали високий рівень навчальних досягнень, 47% - достатній , середній - 29% , початковий - 1%. Якість знань склала 70%, що на 3% вище, ніж результати річного оцінювання.Одинадцять років копіткої праці педагогів та учнів увінчалися нагородженням золотою та срібною медалями для 30 випускників 2014 року. 26 учнів були нагороджені золотою медаллю, 4 срібною. Підготували медалістів міські школи, Чапаєвський, Пологівський та Кінськороздороздорівський НВК, Басанська та Вербівська школи. Такі результати дозволяють зробити висновок, що у основній і в старшій школі закладено підгрунтя для подальшого успішного здобуття освіти випускниками наших закладів.Разом з тим, викликають неабияку стурбованість результати моніторингового дослідження, проведеного у листопаді 2013 року у 5 та 10 класах.У порівнянні з результатами річного оцінювання у 5 класах спостерігається зниження якості знань з української мови та математики в середньому на 10 % (з 67% до 57%). Ймовірними причинами такого негативного явища можуть бути як завищення оціноку 4 класі, так і проблеми адаптаційного періоду, які слід вирішувати спільно психологічній службі, педагогам початкової школи та вчителям предметникам.Поряд із стабільними результатами навчальних досягнень учнів 10-х класів з іноземних мов, хімії, історії України, моніторинг показав значне зниження з української літератури, алгебри та геометрії, географії, фізики. Найбільше непокоять результати з української літератури. Нажаль така тенденція спостерігається майже в половині шкіл, у тому числі і у школах нового типу. Більше ніж з 5 предметів погіршився рівень знань у десятикласників спеціалізованої №2, Басаньської, Вербівської, Інженерненської шкіл та Кінськороздорівського НВК. Недопрацьовують ці школи саме у перевідних класах.Результати роботи з обдарованими учнями також є важливим покажчиком результативності діяльності навчального закладу, ефективності навчально-виховного процесу. Адже якщо повернутися до раніше сказаного третина всіх школярів вивчає предмети на поглибленому рівні, вся старша школа працює у режимі профільності, окремо в навчальних планах відводяться години для підготовки учнів до участі у предметних олімпіадах. Іншими словами умови створюються, і який же маємо результат ?Із 217 учасників районних Всеукраїнських олімпіад призові місця посіли 123 (57% від всіх учасників). У обласному етапі олімпіад взяли участь 22 учні з 10-и шкіл, перемогу вибороли 9, які посіли 10 призових місць. Результативність виступу учнівської команди в 2013-2014 н.р. склала 44 % проти 32% в минулому та 19% в позаминулому, що дає можливість зробити висновок про певне підвищення ефективності на етапі підготовки учнів.Аналіз участі шкільних наукових товариств МАН у науково-дослідницькій роботі показує, що вони системно працюють на базі гімназії «Основа», міських шкіл №2 і №4, бо командний результат на обласному етапі досягнуто за рахунок призових місць учнів саме цих шкіл. Доказом системної роботи із здібними учнями у спеціалізованій школі № 2 є перемоги у Всеукраїнському інтерактивному конкурсі «МАН-Юніор»: 4 учні школи в минулому році посіли ІІ–і місця.За результатами участі у обласних конкурсах, мали призові місця учні:- Новоселівської школи – у конкурсі, присвяченому Шевченківським дням;- Григорівської, Інженерненської, Новокарлівської та Новофедорівської шкіл - у конкурсі знавців рідного краю «Моя мала Батьківщина»;- колегіуму №1 у туристсько-краєзнавчій експедиції «Історія міст і сіл України»;- Інженерненської школи у конкурсі пошукових робіт «Твої герої, Запорізький край» та інших.Традиційно за підтримки меценатів 13 минулорічних переможців різноманітних інтелектуальних, творчих та спортивних конкурсів нагороджено грамотами та грошовими преміями на районному святі «У сяйві Афіни Паллади», що є добрим стимулом для школярів.Але заспокоюватись зарано, адже:- ми не маємо призових місць на обласному рівні у мовознавчих конкурсах, зокрема знавців української мови ім. Петра Яцика та конкурсу ім. Т.Г. Шевченка. Це свідчить про неефективну роботу класів поглибленого вивчення та профільних класів філологічного напрямку.- І в цілому, маючи потужну мережу класів з поглибленим вивченням предметів, профільних класів у старшій школі, якісний кадровий потенціал такі результати участі учнів у предметних олімпіадах та конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт МАН не задовольняють. Так, із дев’яти минулорічних учасників обласного етапу предметних олімпіад, які вивчають предмети на поглибленому рівні , тільки 2: із Пологівської гімназії «Основа» (з біології) та Семенівської ЗОШ І-ІІІ ст. (з інформаційних технологій) мали призові місця.Побудова ефективної системи виховання на засадах загальнолюдських, громадянських цінностей, забезпечення фізичного, морально-духовного, культурного розвитку дитини - такі відповідальні завдання у плані виховання особистості вирішували наші школи у минулому навчальному році.У кожному навчальному закладі працюють над створенням змістовного виховного простору. Найбільш це вдається педагогічним колективам гімназії «Основа», ЗОШ І-ІІІ ст.№4, Кінськороздорівського НВК, Чубарівської, Григорівської, Новоселівської шкіл І-ІІІ ст., Чапаєвських НВК та ЗОШ І-ІІ ст. У цих закладах за даними моніторингу вихованості учнів переважна їх частина має достатній та високий рівні.Акцентом виховної роботи у минулому році стало залучення якомога більшої кількості дітей до занять у гуртках. Урізноманітнювались напрямки діяльності гуртків, тим самим розширювались горизонти для індивідуального розвитку дитини. Тому і маємо один з кращих показників на рівні області - шкільними гуртками було охоплено 62% учнів, гуртками позашкільних закладів – 30%. Близько 10% дітей, переважна частина яких із сільської місцевості, були зайняті у гуртках, студіях при будинках культури, клубах. Діти не просто із задоволенням відвідували шкільні клуби, секції, гуртки, позашкільні заклади, а й активно брали участь у різноманітних змаганнях та конкурсах. До результатів роботи з розвитку творчого потенціалу школярів можна віднести відзначення наших учнів на обласному рівні у конкурсах «Таланти твої, Україно!», «Спадщина», «Зорепад», «Знай і люби свій край» та інших. Система виховних заходів, робота гуртків позитивно вплинули на якість превентивного виховання: якщо в 2012-2013 н.р. на внутрішньошкільному обліку стояло 55 учнів, то в 2013-2014 – вже 45 учнів. На обліку в кримінальній міліції стояло 10 учнів, зараз – 6. Тобто, простежується позитивна тенденція до зменшення кількості учнів зазначеної категорії.Орієнтиром системи виховної роботи у подальшому буде формування молодої людини, яка має громадянські та патріотичні цінності.Відомо, що кадровий чинник істотно впливав і продовжує на процеси розвитку сучасної освіти. Навчальні заклади як ніякі інші вимагають висококваліфікованих, професійно здібних працівників.Структура роботи з кадрами районного методичного кабінету, в яку входять:• 29 районних методичних об′єднань педагогів різних фахів,• 4 постійно діючі семінари керівних кадрів навчальних закладів,• 11 творчих груп,• 8 опорних загальноосвітніх шкіл,• 2 опорних дошкільних навчальних заклади,• школи молодого спеціаліста «Крок до майстерності», резерву керівних кадрів, молодого директора,підтверджує наявність цілеспрямованої діяльності щодо розвитку творчого потенціалу, підвищення професійної майстерності педагогів.Прикладом результативної діяльності є робота районного методичного об’єднання вчителів фізики. Маючи власні напрацювання вчителі виходять на обласний і всеукраїнський рівні.Під керівництвом методиста Терещенко Н.Д. налагоджено співпрацю з ЗНУ з метою проведення спільної науково – пошукової діяльності учнів у системі МАН, підготовки учнів до участі в предметних олімпіадах. В рамках цієї роботи на базі Пологівської гімназії «Основа» другий рік працювала районна Школа юного фізика, до роботи в якій було залучено 65 учнів шкіл району.Розглядаючи кадровий фактор як головний компонент розвитку галузі, констатую, що кадровий потенціал педагогів нашого району досить високий. Із числа вчителів, що працюють у навчальних закладах, мають звання учитель-методист 21 (4%), звання «старший учитель» - 144 (26%). За плідну працю і високі досягнення удостоїлись державних нагород та відзнак 128 (23%), з них «відмінник освіти»- 66 (12%). Користуючись нагодою зазначу, що є серед нас колеги достойні і звання «Заслужений учитель України», і над цим ми будемо працювати. Але в противагу вищесказаному, з прикрістю зауважу, що такий високий кваліфікаційний рівень педагогів нажаль ще не тотожний результатам навчально-виховного процесу.До важливих умов щодо забезпечення якості освіти належить інформаційно-комп'ютерне забезпечення.В полі зору кожного директора навчального закладу перебуває питання використання учителем сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі як дієвого засобу піднесення ефективності роботи. На сьогодні рівень комп'ютеризації закладів становить 100%: 10 шкіл І-ІІІ ст. забезпечені двома комп'ютерними класами, в гімназії встановлено - 3.Додає продуктивності освітньому процесу те, що в школах району 46 предметних кабінетів обладнано комп’ютерами.350 учнівських комп’ютерів 22 шкіл отримали доступ до швидкісної мережі Інтернет, що є важливим фактором підвищення якості освіти. Переважна більшість шкіл забезпечена достатньою кількістю програмних засобів, електронних посібників та підручників.Приємно відзначити, що наші навчальні заклади активно долучилися до участі у регіональному освітньому проекті «Школа сучасних знань». Вчителі – Шамрай С.П. (Новоселівська ЗОШ І-ІІІ ст.), Терещенко Н.Д., Сиваш Ю.О. (Пологівська СРШ І-ІІІ ст. №2), Шведенко В.О. (Кінськороздорівський НВК), Корнєйко Н.І. (Пологівський колегіум №1), Сарака Г.М. (Новокарлівська ЗОШ І-ІІІ ст.) та інші беруть участь у розробці профільних дистанційних спецкурсів.Зростає інформаційна роль сайту відділу освіти і сайтів навчальних закладів. Змістовні, зручні у користуванні, динамічні сайти гімназії «Основа», СРШ І-ІІІ ст.№2, Новоселівської ЗОШ І-ІІІ ст., Семенівської ЗОШ І-ІІІ ст., Чубарівської ЗОШ І-ІІІ ст. та багатьох інших шкіл.Але у технологічному сенсі час летить бурхливими темпами, і якщо оцінювати якість комп'ютерного оснащення, то на сьогодні вже 80% навчально-комп’ютерних комплексів підлягають модернізації, як застарілі.Основна мета сучасної школи полягає у формуванні здорової особистості. Здорової, як фізично, так і духовно.А дані про стан фізичного здоров’я наших школярів досить невтішні. За результатами минулорічних медичних оглядів до основної групи для занять фізичною культурою було віднесено лише 18 % учнів, до підготовчої – 72%, до спеціальної 10%.Тому школи району сьогодні шукають свої шляхи змін у просторі покращення умов навчання. Відрадно, що більшість навчальних закладів, осягаючи комплексність поняття здоров’язбережувальне середовище, спрямовують свою роботу на створення належних санітарно-гігієнічних, безпечних умов навчання і праці, на упередження випадків травматизму серед учнів та працівників, формування здорового способу життя.Належне місце в утвердженні здорового способу життя окрім викладання спеціальних предметів, різнопланових виховних заходів посідає туристична робота. В авангарді туристи гімназії, Вербівської, Новокарлівської шкіл. Їх досвід потребує розповсюдження серед шкіл району.Давайте згадаємо і про спортивно - масову роботу як впливовий фактор збереження і зміцнення здоров’я школярів, формування навичок здорового способу життя.У навчальних закладах працювали спортивні гуртки та секції, які відвідували 800 учнів.Протягом 2013-2014 н. р. всі загальноосвітні заклади взяли активну участь у проведенні масових районних спортивних змагань, турнірів з міні-футболу, гандболу, баскетболу, волейболу, настільного тенісу, шахів, легкої атлетики, спортивного багатоборства. І маємо серйозні досягнення.Збірні команди навчальних закладів району посіли І місця в обласних змаганнях з гандболу серед хлопців та дівчат, легкої атлетики, фестивалях «Старти надій» та «Олімпійське лелеченя». Уже вкотре Пологівський район посів І місце у 69- обласній спартакіаді школярів серед сільських районів області.Поряд з тим необхідно більш масово залучати дітей до занять фізичною культурою, систематично запроваджувати фізкультхвилинки, хвилини відпочинку та розвантаження на уроках, проведення ранкової гімнастики, рухливих ігор під час перерв на свіжому повітрі тощо.Не залишається поза увагою в діяльності відділу освіти, загальноосвітніх навчальних закладів напрямок щодо безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу.Так, в минулому році працювали гуртки:- юних інспекторів руху у 18 навчальних закладах, охоплено було близько 200 учнів,- дружини юних пожежних – рятувальників у 15 навчальних закладах, охоплено 170 учнів,- «Школа безпеки» у 3 навчальних закладах, охоплено близько 50 учнів.Вони мають непогані результати участі в обласних конкурсах. Після перемог у районному та зональному етапах на обласному рівні дружина юних пожежників-рятувальників Пологівської гімназії «Основа» посіла 4 місце, команда юних рятувальників Пологівського НВК на змаганнях «Школа безпеки» - ІІ місце, юні інспектори дорожнього руху Семенівської ЗОШ І-ІІІ ст. - ІІІ місце.Але за результатами моніторингу стану травматизму в порівнянні з минулим роком на превеликий жаль зросло число випадків травмування серед учнів, а також збільшується кількість нещасних випадків невиробничого характеру серед працівників.Зокрема тільки за І півріччя 2014 року зареєстровано:- 7 нещасних випадків серед учнів під час навчально-виховного процесу (у минулому році не було);- 44 нещасних випадків серед учнів у побуті, на 5 випадків більше, ніж у минулому році;- 8 нещасних випадків серед працівників у побуті.З огляду на зазначене, профілактична робота, в тому числі і в рамках гурткової роботи, повинна бути більш ефективною, носити системний характер в кожній школі.Говорячи про створення належних умов перебування учнів у закладах, збереження і зміцнення здоров’я не можна залишати осторонь таке питання як харчування школярів. Під постійною увагою районної влади, відділу освіти перебуває питання забезпечення школярів гарячим харчуванням. Як підсумок – всі школярі району мають змогу одержувати гарячі обіди, буфетну продукцію. 100% учнів 1-4 класів та діти пільгових категорій харчуються за рахунок районного бюджету, вартість харчування одного учня в день становить 6.95грн.Організовано пройшов літній оздоровчий період. Різними видами оздоровлення та відпочинку було охоплено 85 % школярів, серед яких діти пільгових категорій та обдаровані.Так, на базі 11 закладів освіти у таборах з денним перебуванням учнів відпочило 350 школярів. Вихованці таборів отримували дворазове харчуванням, на що з бюджету було виділено 70 000 грн., та змістовно відпочивали.Вперше у 2014 році для придбання дитячих путівок на оздоровлення було використано кошти місцевих бюджетів. За гроші сільських рад було придбано 48 путівок.Всього за літній період за кошти обласного та державного бюджетів,підприємств, організацій та батьків у оздоровчих таборах відпочило 348 учнів.Протягом літнього періоду зміцнювали своє здровя і педагогічні працівники, відпочиваючи в санаторіях та базах відпочинку.Наприкінці минулого навчального року гостро постало питання організації підвезення учнів до місць навчання та додому. Проблемою для відділу освіти стало проведення тендерних закупівель пального для шкільних автобусів.На разі віднайдено оптимальний у такій ситуації шлях вирішення питання підвезення. Прийнято відповідні владні рішення і шкільні автобуси передано у тимчасове безоплатне користування сільським радам. Затвердженням маршрутів, страхуванням і технічним оглядом автобусів та багатьма іншими питаннями продовжить опікуватися відділ освіти. Переважна більшість сільських голів з розумінням поставилися до такого шляху розв’язання проблеми. Принагідно висловлюю Вам щиру вдячність за співпрацю.Напередодні 1 вересня всі заклади освіти району готові до початку нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий період.Завдяки налагодженій співпраці педагогічних колективів з батьками та спонсорами приміщення шкіл підготовлені до зустрічі своїх вихованців. Здійснено необхідний об'єм робіт щодо забезпечення належного рівня матеріально-технічного стану, підготовлено до експлуатації котельні, водопровідні системи та системи опалення тощо.Серед тих, хто дієво допоміг школам я з вдячністю називаю керівників сільськогосподарських підприємств – агрофірм «Комунар», «Батьківщина», «Тарасівське», «Романцови і К».Тільки агрофірма ім. Шевченка виділила значні кошти на ремонт спортивної зали, обладнання ігрового майданчика та спальної кімнати для дітей початкової школи, заміну підлоги на першому поверсі Новоселівської ЗОШ І-ІІІ ст. ТОВ «Батьківщина»взяла під опіку зразу декілька навчальних закладів і надала фінансову допомогу для здійснення косметичних ремонтів Чапаєвському НВК, Чапаєвській ЗОШ І-ІІ ст., Кінськороздорівському НВК, Чубарівській ЗОШ І-ІІІ ст.Щиро дякую керівникам підприємств та акціонерних товариств: «Дніпрокераміка», «Мінерал», «Коагулянт» за небайдужість, піклування про дітей!Завдяки благодійній допомозі спонсорів, батьків придбано та оновлено меблі для учнів колегіуму, гімназії, спеціалізованої №2, №4, Чапаєвського НВК , здійснена часткова заміна сантехніки у Вербівській школі. За кошти батьків у гімназії «Основа» обладнано новий кабінет обслуговуючої праці. Цей перелік можна продовжувати, бо доброчинність стає ознакою свідомого громадянина держави. І як зазначила на підсумковій колегії Міністерства освіти і науки Лілія Гріневич «Хороша освіта-це наш борг перед майбутніми поколіннями».Шановні колеги!Внаслідок військових дій на сході та обмеження фінансів й енергоносіїв, країну в цілому й освіту, зокрема, очікують серйозні випробування восени і взимку. Належить вирішити проблему економного використання коштів, енергетичних та матеріальних ресурсів. Створити умови, забезпечити психологічну підтримку дітям-переселенцям, які стали свідками страшних подій.2014-2015 навчальний рік починається в складних умовах, але я впевнена, що ми разом подолаємо всі труднощі, зробимо все, залежне від нас, щоб навчальний процес у наступному році був якісним і стабільним.Йдучи у новий навчальний рік давайте візьмемо оптимізм, віру в себе і в своїх учнів і з надією на краще будемо дивитись у майбутнє.
Начальник відділу освіти Т.С. Яковенко

Підсумки діяльності системи освіти району у 2012-2013 навчальному році щодо забезпечення умов якісної освіти для населення та пріоритетні завдання щодо її розвитку в новому 2013-2014 навчальному році

Підсумки розвитку загальної середньої та дошкільної освіти у 2011-2012 навчальному році та завдання на 2012-2013 навчальний рік

Кiлькiсть переглядiв: 527

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.